سه هزار میلیارد تومان پروژه در کردستان افتتاح و کلنگ زنی می شود


سنندج-ایرنا- استاندار کردستان گفت: در چند روز آینده سه هزار میلیارد تومان پروژه در استان با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح یا کلنگ زنی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159652/%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی