سهم غول‌های معدنی برای پروژه تامین آب اضطراری کرمان محقق نشد


کرمان – ایرنا – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان گفت: ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه آب اضطراری به شهرهای کرمان و رفسنجان در سفر رییس جمهور مصوب شده و صنایع معدنی بزرگ استان در این طرح سهم ۷۰۰ میلیارد تومانی دارند که تاکنون محقق نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023444/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی