سهم حقوق دولتی معادن کرمان و تامین نیاز صنایع از داخل استان زیر ذره بین دادستانی


کرمان – ایرنا – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در دیدار با مدیران صنایع و معادن استان روی موارد مهمی دست گذاشت و مطالبه کرد که سال‌ها محل انتقاد و از حلقه های مفقود بوده؛ تحقق سهم حقوق دولتی و نیز تامین نیازهای صنایع از داخل همین استان که بضاعت آن وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962929/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی