سهام صبا فولاد خلیج فارس در فرابورس ایران عرضه شد


بندرعباس – ایرنا – سهام شرکت صبا فولاد خلیج فارس با نماد معاملاتی «فصبا» به عنوان دویست و بیستمین شرکت در بازار سهام فرابورس ایران عرضه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175080/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی