سند رسمی ثبت جهانی فرش سنندج رونمایی شد +فیلم


سنندج-ایرنا- سند رسمی ثبت جهانی فرش یک پود سنندج روز یکشنبه با حضور مسئول مرکز ملی فرش ایران و استاندار کردستان و جمع دیگری از مسئولانی استانی و شهرستانی رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171267/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی