سند تایید مدارک تحصیلی وزیر صمت / شکایت از اتهام‌زنندگان درباره مدارک تحصیلی علی‌آبادی


تهران – ایرنا – وزارت صمت اعلام کرد: با توجه به تاییدیه وزارت علوم درباره صحت مدارک تحصیلی وزیر صمت، حق شکایت از افرادی که اقدام به افترا درباره مدارک تحصیلی آقای علی‌آبادی کرده‌اند، محفوظ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141705/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی