سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو تا پایان بهمن‌ماه تهیه می‌شود


تهران- ایرنا- سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963815/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی