سقوط ۸۰ میلیون تومانی قیمت لاماری


تهران- ایرنا- بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو حاکی از کاهش شدید قیمت خودروهای مونتاژی است، به‌طوری که امروز قیمت بازاری لاماری ایما با کاهش فاحش ۸۰ میلیون تومانی مواجه شد و به ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093123/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی