سفر رئیس جمهور ایران به چین، سرآغاز یک تحول بزرگ است


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که سفر رئیس جمهور ایران به چین، می‌تواند سرآغاز یک تحول بزرگ باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030405/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی