سرپرست جدید مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت صمت معرفی شد


تهران – ایرنا – مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت صمت برگزار و «سیدمحمدرضا گلدانی» به‌ عنوان سرپرست جدید این مرکز معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103495/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی