سرمایه‌گذاری ۹۰ هزار میلیارد ریالی در نواحی و شهرک‌های صنعتی کشور


بوشهر- ایرنا- معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: دولت سیزدهم ۹۰ هزار میلیارد ریال در زیرساخت‌های نواحی و شهرک های صنعتی کشور سرمایه‌گذاری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044810/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی