سرمایه‌گذاری ۴۶۸ میلیارد تومانی ۵۷۵ شغل در شهرکهای صنعتی سمنان ایجاد کرد


سمنان- ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان گفت: بخش خصوصی در قالب طرح‌های دهه فجر به میزان ۴۶۸ میلیارد تومان در واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی استان سرمایه‌گذاری کرد که منجر به ایجاد ۵۷۵ شغل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016605/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B6%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B5%DB%B7%DB%B5-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی