سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومانی صنایع سمنان پنج هزار شغل ایجاد کرد


سمنان- ایرنا- معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۱ در صنایع استان سرمایه‌گذاری انجام شد که به اشتغالزایی برای پنج هزار و ۶۰۰ نفر انجامید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103103/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی