سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری در همکاری صنعتی با چینی‌ها


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: سفر رییس‌جمهوری کشورمان به چین می‌تواند آغازگر دور جدیدی از همکاری‌های صنعتی و خودرویی با تکیه بر انجام سرمایه‌گذاری فیزیکی و انتقال فناوری به داخل باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028726/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی