«سامانه گزارشگران فساد و شکایات»، آماده دریافت تخلفات در حوزه معدن و صنایع معدنی


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: «سامانه گزارشگران فساد و شکایات» ایمیدرو آماده دریافت تخلفات در حوزه معدن و صنایع معدنی است و پاسخگویی به مکاتبات سامانه گزارشگران فساد سرعت می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078295/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی