سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا تعیین شد


تهران- ایرنا- کارگروه اقتصادی واردات خودرو، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را تعیین کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963183/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی