سازمان نظام مهندسی معدن و انجمن سنگ ایران تفاهم‌نامه آموزشی امضا کردند


تهران- ایرنا- در راستای دانش‌افزایی، آموزش و پرورش منابع انسانی متخصص و مهارت آموخته در حوزه صنعت سنگ و صنایع وابسته، همچنین با آرمان هم‌افزایی و بهره‌مندی دوسویه از توان علمی، فنی و اجرایی، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی معدن ایران و انجمن سنگ ایران منعقد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078862/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی