سازمان ملی استاندارد و وزارت دین اندونزی تفاهمنامه همکاری در حوزه حلال امضا کردند


تهران – ایرنا – همزمان با سفر رئیس جمهور به اندونزی و دیدار روسای جمهور دو کشور، سند یاددشت تفاهم همکاری در حوزه حلال میان سازمان ملی استاندارد ایران و نهاد سازماندهی تضمین محصول حلال – وزارت دین اندونزی امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120203/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی