سازمان صنایع کوچک و پتروشیمی خلیج فارس تفاهم‌نامه امضا کردند


تهران- ایرنا- تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با حضور معاون وزیر صمت، امضاء و مبادله شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119384/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی