سازمان زمین‌شناسی کشف عناصر جدید معدنی در اعماق را دنبال می‌کند
سبزوار- ایرنا – معاون وزیر صمت و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی گفت:‌طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف مواد معدنی که با هدف کشف عناصر جدید معدنی در اعماق بیشتر انجام می‌شود،‌ زمینه‌ مهار تورم و رشد تولید را فراهم می‌آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122010/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی