سازمان زمین‌شناسی مرجع ملی مطالعات زمین‌بوستان‌های کشور شد


تهران- ایرنا- هیات وزیران مرجع ملی شناسایی، ظرفیت‌سنجی و تعیین ضوابط فنی محدوده و حریم زمین‌بوستان (ژئوپارک)‌های کشور را سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177175/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی