سازمان زمین‌شناسی به «پنجره واحد دولت هوشمند» متصل شد

به گزارش ایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، بر اساس بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401، همه دستگاه‌های اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند، مکلف شده‌اند پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه‌اندازی کرده و دست‌کم یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را به صورت هوشمند از طریق پنجره واحد دستگاه ارائه دهند.

در همین راستا سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نیز پنج خدمت اصلی خود شامل تولید و ارائه داده‌های علوم زمین، تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی، تولید و ارائه داده های سیستماتیک علوم زمین و اکتشافات ذخایر معدنی، ارائه خدمات آزمایشگاه های علوم زمین و ارائه خدمت موزه علوم زمین را بر روی پرتال سازمان به آدرس GSI.IR در قالب پنجره واحد تجمیع و به صورت الکترونیکی در بخش میزخدمت در دسترس متقاضیان قرار داده است.

همچنین با با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تلاش متخصصان امر، ‌پنجره واحد دستگاه را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» متصل کرده و در حال حاضر از پنج خدمت کلان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، 2 خدمت تولید و ارائه داده‌های سیستماتیک علوم زمین و اکتشافات ذخایر معدنی و ارائه خدمت موزه علوم زمین در این پنجره ارائه شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937545/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF

سپس پنجره واحد دستگاه را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس  کنند تا متقاضیان از این پس با یک بار احراز هویت و به صورت یکپارچه بتوانند از خدمات همه دستگاه‌ها به صورت الکترونیک بهره‌مند شوند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی