سازمان زمین‌شناسی به «پنجره واحد دولت هوشمند» متصل شد

به گزارش ایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، بر اساس بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401، همه دستگاه‌های اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند، مکلف شده‌اند پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه‌اندازی کرده و دست‌کم یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را به صورت هوشمند از طریق پنجره واحد دستگاه ارائه دهند.

همچنین با با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تلاش متخصصان امر، ‌پنجره واحد دستگاه را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» متصل کرده و در حال حاضر از پنج خدمت کلان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، 2 خدمت تولید و ارائه داده‌های سیستماتیک علوم زمین و اکتشافات ذخایر معدنی و ارائه خدمت موزه علوم زمین در این پنجره ارائه شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937545/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF

در همین راستا سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نیز پنج خدمت اصلی خود شامل تولید و ارائه داده‌های علوم زمین، تولید نقشه‌ها و گزارش‌های اکتشافی، تولید و ارائه داده های سیستماتیک علوم زمین و اکتشافات ذخایر معدنی، ارائه خدمات آزمایشگاه های علوم زمین و ارائه خدمت موزه علوم زمین را بر روی پرتال سازمان به آدرس GSI.IR در قالب پنجره واحد تجمیع و به صورت الکترونیکی در بخش میزخدمت در دسترس متقاضیان قرار داده است.

سپس پنجره واحد دستگاه را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس  کنند تا متقاضیان از این پس با یک بار احراز هویت و به صورت یکپارچه بتوانند از خدمات همه دستگاه‌ها به صورت الکترونیک بهره‌مند شوند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی