ساخت کارخانه تولید الیاف شیشه‌ در قاینات آغاز شد


بیرجند – ایرنا – عملیات اجرایی کارخانه تولید الیاف شیشه‌ با سرمایه‌گذاری خارجی در ناحیه صنعتی شهید کاوه خضری از توابع شهرستان قاینات آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110117/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی