ساخت دستگاه آب‌شیرین‌کن قابل‌حمل برای مناطق محروم+فیلم


تهران- ایرنا- مدیر یک موسسه دانش بنیان، معضل اصلی کشور در حوزه آب را نه کمبود آب، بلکه نبود مدیریت بهینه آب‌های موجود در برخی مناطق دانست و گفت: در صورت رفع موانع می‌توان آب شرب سالم و شیرین همه مناطق ایران حتی دورافتاده‌ترین روستاها را با استقرار دستگاه آب‌شیرین‌کن ایرانی با هزینه‌ای بسیار ناچیز به راحتی تامین کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162805/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی