زمینه همکاری مشترک شرکت‌های ایرانی با چینی‌ها را فراهم کنیم


تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: باید برنامه‌ریزی‌های ما در همکاری با چینی‌ها به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌های داخلی بتوانند با شرکت‌های چینی به همکاری مشترک بپردازند که در این صورت زمینه برای بزرگ شدن شرکت‌های ایرانی فراهم خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035573/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی