زعفران‌های آسیاب‌شده، حاوی رنگ‌های مصنوعی و مضر است

وی با بیان اینکه مصرف رنگ‌های مصنوعی برای سلامتی عاری از خطر نیست، افزود: برخـی از عـوارض ایـن رنگ‌هـا شـامل اثـرات سـرطان‌زایـی، تضعیـف سیسـتم ایمنـی، ایجـاد آلـرژی و کهیـر، اختـلالات رفتـاری و بیـش‌فعالـی در کـودکان، آســیب‌هــای جــدی کبــدی و اختــلال در متابولیســم  و آســم است.

مدیرکل استاندارد استان تهران توصیه‌کرد: مردم از خرید زعفران‌های مذکور خودداری کرده و از فرآورده‌های بسته‌بندی شده، دارای نشان استاندارد ملی ایران و کد ردیابی ۱۰ رقمی که قابلیت استعلام از سامانه پیامکی ۱۵۱۷ را داراست، استفاده کنند.

به گزارش ایرنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، «عباس نوری» در خصوص رواج نوعی زعفران تقلبی در بازار،  توضیح داد: این نوع زعفران تقلبی که اساساً زعفران نیست، از مخلوط پودر قند با رنگ‌های مصنوعی و اضافه کردن اسانس زعفران، طعم، رنگ تشکیل شده و عطر زعفران دارد که به‌عنوان زعفران آسیاب‌شده در بسته بندی‌های فاقد موارد نشانه‌گذاری عرضه می‌شود.

افزودن رنــگ‌هــای مصنوعــی بــه زعفــران به‌منظور افزایــش قــدرت رنگــی آنهــا است کــه معمــول‌تریــن ایــن رنــگ هــا شــامل تارترازیــن، سان ست یلو،کینولین یلو، کارموزین و غیره است؛ این گونه رنگ‌های سنتتیک برای رنگ آمیزی مواد ناخالص افزوده شده به زعفران  و همسان‌سازی مواد ناخالص از نظر رنگ ظاهری با زعفران اصل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84838467/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی