رییس کمیسیون اصل ۹۰:صنعت کشور نباید قربانی محدودیت منابع برق شود


مشهد-ایرنا- رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به ابلاغ قطع نوبتی برق صنایع در تابستان کنونی گفت: نباید بخش صنعت نخستین قربانی محدودیت منابع برق در کشور با قطع نوبتی برق شود و قطعی برق باید بین مصارف خانگی مردم و صنعت تقسیم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130704/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی