رییس سازمان ملی استاندارد: از حقوق مردم ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تاثیر ماندگار تصمیمات کیفی استاندارد مردمی در زندگی خوب مردم، تصریح‌کرد که از حقوق مردم نجیب، ذره ای عقب نشینی نخواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137100/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی