رییس خانه صنعت و معدن: برق واحدهای صنعتی و تولیدی کرمانشاه را قطع نکنید


کرمانشاه – ایرنا – رییس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این استان در جنگ تحمیلی از سایر استان‌های دیگر عقب مانده و توسعه نیافته است، گفت: با شرایط فعلی استان، قطع شدن برق واحدهای صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه ظلم بزرگی است که تولیدکنندگان را با ضررهای هنگفتی مواجه می‌کند لذا انتظار داریم برق این استان قطع نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161775/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی