رییس جمهور: دولت مصمم به احیای واحدهای راکد است


تبریز- ایرنا- رییس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم به احیای واحدهای راکد تولیدی است، تاکید کرد: بازگشت این واحدها به چرخه تولید موجب افزایش اشتغال و رونق صنعت کشور می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133961/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی