رییس جمهور از چرمشهر تبریز بازدید کرد


تبریز – ایرنا – آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نخستین روز از دور دوم سفر خود به آذربایجان شرقی از چرمشهر تبریز بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت ها و مشکلات واحدهای مستقر در این شهرک قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133980/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی