رییس اتاق اصناف جاسک: بازار لیردف، همزمان با ورود بازرسان تعطیل می‌شود


بندرعباس – ایرنا – رییس اتاق اصناف جاسک گفت: بازاریان لیردف به طور معمول با ورود بازرسان صنفی مغازه‌ها خود را بسته و تا زمانی که بازرسان، محل را ترک نکنند، بازار تعطیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133057/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%81-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی