رییس‌کل دادگستری کرمان: مشکلات واحدهای تولیدی قضازدایی شود


کرمان – ایرنا – رییس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: معتقدیم باید بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی قضازدایی شود و تا جایی که امکان دارد، دستگاه قضا در این مسائل ورود نکند زیرا ورود دستگاه قضا فرآیندهایی دارد و قبل از قضایی شدن، مشکلات حل شود بسیار بهتر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998295/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی