ریزش معدن در اُرزوئیه کرمان و تلاش برای نجات یک کارگر


کرمان – ایرنا – فرماندار اُرزوییه گفت: ریزش یک معدن کرومیت در تونل گزنگ منطقه آبدشت این شهرستان طی امروز (پنجشنبه) موجب حبس و زیر آوار ماندن یک کار شد که تلاش برای نجات وی از زیر آوار جریان دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108252/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی