ریزش قیمت ها به بازار خودرو رسید/ افت ۱۵ تا ۱۶۰ میلیون تومانی قیمت انواع خودرو


تهران- ایرنا- بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از افت شدید قیمت خودروها نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه، هشتم دی‌ماه) است؛ با این حال رکود کامل بر بازار حاکم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985070/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی