ریزش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد/ بازگشت قیمت‌ها به بهمن‌ماه پارسال


تهران- ایرنا- بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از رکود معاملات و افت ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ انواع خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی در یک ماه گذشته است به طوری که قیمت‌ها به بهمن‌ماه پارسال بازگشت داشته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128014/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی