رکوردهایی که امسال در صنعت خودروسازی کشور جابه‌جا شد


تهران- ایرنا- بررسی عملکرد صنعت خودرو از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون، نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی این لوکوموتیو صنایع کشور است. این صنعت از زمان بازدید سرزده رییس‌جمهوری از یکی از خودروسازان در یازدهم اسفندماه سال گذشته تا امروز، رکوردهای مختلفی را جابه‌جا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967697/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی