رکود شدید بازار مبلمان/ وجود انحصار در پارچه رومبلی حلقوی


تهران- ایرنا- رییس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران گفت: این روزها با توجه به گرانی و همچنین شرایط انحصاری برخی مواد اولیه، با افزایش شدید قیمت مبلیمان روبه‌رو هستیم و رکود سنگینی بر این بازار حاکم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008286/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%88%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی