رویکرد دولت سیزدهم توسعه صادرات است/ حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران


تهران-ایرنا- معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم توسعه صادرات به کشورهای مختلف جهان است، گفت: حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران و بازدید از نمایشگاه‌ها و مشاهده کیفیت کالاهای صنعتی- تولیدی منجر به توسعه صادرات می‌شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85172123/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی