روایت معاون رییس جمهور از پشت پرده استیضاح وزیر صمت


تهران – ایرنا – تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی، پشت پرده استیضاح وزیر صمت، افزایش بی سابقه استیضاح‌های مطرح شده در مجلس و توهین برخی نمایندگان به رییس جمهور در قالب نطق و تذکر، مهمترین موضوعاتی که معاون پارلمانی رئیس جمهور از آن سخن گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093562/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی