روایت روزنامه هندی از دستاورد بزرگ کشف ذخایر لیتیوم در ایران


تهران- ایرنا- یک روزنامه هندی نوشت: کشف ذخایر عظیم لیتیوم دستاورد بزرگی برای اقتصاد ایران است و این کشور را در جایگاه هفتمین کشور بزرگ دارنده ذخایر لیتیوم در جهان قرار می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048820/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی