رفع معضلات تولید خودرو در دولت سیزدهم


تهران – ایرنا – در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم‌ها بودیم که نشان می‌دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت و همچون سایر مسائل کشور مثل واکسن کرونا، صرفاً به دنبال بهانه‌جویی و اهرم قرار دادن مشکلات اقتصادی برای انجام مذاکرات بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971228/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی