رفع مشکل پروانه ۳۰۰ کسب و کار مجازی


تهران- ایرنا- رییس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: در یک ماه اخیر مشکل پروانه فعالیت حدود ۳۰۰ کسب و کار مجازی را حل کردیم که به اندازه ۱۰ درصد کل پروانه‌های صادر شده در پنج سال اخیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025304/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی