رفع اختلال سامانه یکپارچه و امکان تغییر خودرو تا ساعاتی دیگر


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد برگزاری مرحله دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه بدون محصولات ایران خودرو توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اختلال به وجود آمده در سامانه یکپارچه خودرو و امکان ویرایش محصول برای متقاضیان تا ساعاتی دیگر رفع خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092352/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی