رضایت تولیدکنندگان از کارنامه وزیر صمت/ عملکرد فاطمی امین در راستای حمایت از تولید است


تهران- ایرنا- انجمن تولیدکنندگان جاذب و کاتالیست در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از استیضاح وزیر سمت اعلام کرد: عملکرد فاطمی امین در جهت حمایت از تولید داخل مورد رضایت تولیدکنندگان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095278/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی