رصد کالا از تولید تا مصرف با اجرای سامانه شفافیت فروشگاهی/ اجرای حکمرانی نوین در وزارت صمت


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت هوشمند یکی از مولفه‌های مهم حکمرانی نوین است، گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی ما را به سمت حکمرانی نوین که به آن توجه ویژه‌ای داریم، سوق می‌دهد و می‌توانیم روند کالا را از تولید تا مصرف رصد کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086376/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی