رشد ۷ درصدی فروش شرکت‌های معدنی بورسی تا پایان آذرماه


تهران- ایرنا- جمع فروش ۹۰ شرکت بزرگ بورسی فعال در زنجیره معدن در آذرماه به بیش از ۵۷۲‌هزار میلیارد ریال رسید که جهش هفت درصدی نسبت به آبان‌ماه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987420/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی