رشد ۷۰ درصدی صادرات به آفریقا/ عزم ایران و زیمباوه برای توسعه روابط تجاری


تهران- ایرنا- وزیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر صنایع و تجارت زیمباوه بر توسعه روابط تجاری دو کشور تاکید و اعلام کرد: سال گذشته صادرات به آفریقا نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت و امسال هم تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات به آفریقا ۷۰ درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006179/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی