رشد ۵.۳ درصدی سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی تا پایان مردادماه

به گزارش ایرنا از آمارهای یاد شده، در پنج ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۱۷۹ فقره جواز تاسیس صنعتی در کشور صادر شد که ایجاد اشتغال ۲۴۴ هزار و ۷۲۹ نفری از آنها انتظار می‌رود.

بررسی آمارهای پنج‌ماهه همچنین حاکی است: در این مدت ۳۶۱ فقره پروانه اکتشاف معدنی (رشد ۱.۴ درصدی)، ۱۸۳ فقره گواهی کشف (رشد ۶.۴ درصدی) و ۲۰۲ فقره پروانه بهره‌برداری معادن (رشد ۵.۸ درصدی) در کشور صادر شد.

رشد ۵.۳ درصدی سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی تا پایان مردادماه

همچنین هزینه عملیات اکتشاف تا پایان مردادماه به ۹۷۷ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حاکی از رشد ۲۰.۱ درصدی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898192/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87

اشتغال پروانه‌های صادره بهره‌برداری معادن در این مدت با رشد ۱۰۵.۵ درصدی در هم‌سنجی با پارسال سه هزار و ۷۱۵ نفر پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، در مدت مذکور ۲ هزار و ۵۴۴ فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۷۰۷ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریالی و اشتغال ۴۸ هزار و ۸۹۵ نفری صادر شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی