رشد ۵۷ درصدی تولید خودرو در فروردین ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره به تداوم روند رشد تولید خودرو در کشور، از رشد ۵۷ درصدی تولید سواری و وانت در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094355/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی